Vilkår og betingelser

Informasjon

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på https://kjellesvikhytter.no til forbrukere og medlemmer.

Selger er: Fagforbundet Indre Hardanger (org .nr. 987889284). Kontakt: post@kjellesvikhytter.no

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet 

  • Kjellesvikhytter.no tar betalt med MVA

Betaling

Kjøpesummen kan etter checkout gjøres opp gjennom Vipps.

Personvern

Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern.

Tvister og lovvalg

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

https://www.forbrukerradet.no/

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

Vilkår

§1. Alder

Bestiller/kunde må minimum ha fylt 18 år på bestillingsdagen og ellers gjennom opphold.

§2. Nedvask

Bestiller/kunde plikter å vaske ned etter opphold, og også melde fra om eventuelle skader i samband med opphold.

Gebyr fra kr 800 kan tilkomme ved for dårlig utvask.

Utstyr til vask ligger på vaskerom

Skader meldes via E-post

§3. Redningsvester

Bestiller/kunde er kjent med at det ikke er redningsvester til stede, og at man må stille med dette sjøl.

§4. Avbestilling

Bestiller/kunde kan avbestille hytten inntil 14 dager før avtalt dato.

§5. Kjennskap til vilkår.

Bestiller/kunde er kjent med at Vilkår og betingelser kan endre seg over tid og plikter å gjøre seg kjent med disse før opphold.

§6. Medlemsrabatt.

Bestiller/kunde skal ikke bruke medlemsrabatt uten å være medlem, dette resulterer utestengelse fra booking.

§7. Forbud mot lading av el-bil.

Bestiller/kunde er klar over forbudet for å lade EL-bil. Dersom det blir oppdaget ulovlig lading, vil dette bli fakturert opp mot 1.000kr dagen.

§8. Betaling via Vipps

Penger blir reservert fra Vipps ved bestilling, og trukket når bestilling er godkjent.

§9. Angrerett

Det ikke er angrerett på denne typen tjenester. Regler for booking er gjeldende, se §4. avbestilling.

§10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Sendes til post@kjellesvikhytter.no

Les meir

§11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Sist endra: 14.11.2021